Sahne Perdesi

Sahne Perdesi

Sahne perdesi, tiyatro gösteri salonlarında, ayrıca konferans solanlarında kullanılır.
Açılış şekillerine göre ikiye ayrılır. Bunlar ortadan açılır sahne perdesi ve katlamalı - balon sahne perdesidir.
Çalışma sistemine göre  de  4 e ayrılır.  Bunlar; manuel  ( ip kontrollü ),  motorlu uzaktan kumandalı ve hem manuel ( ip kontrollü ) hem motorlu olarak çalışabilen sahne perdeleridir. Gerektiğinde sahnenin şekline göre (oval veya dönüşlü) olarak da uygulanabilir.
Sahne perdeleri genellikle kadife kumaştan yapılır. Bu kumaşın en önemli özelliği, perde kapalı konumdayken, içerideki oyuncuların sesini, seyircilerin olduğu kısma vermemesidir. Profesyonel gösteri, tiyatro ve konferans salonlarında yüksek volümlü ışıklar ve yüksek ısı olduğundan kullanılacak kadife kaliteli olmalıdır.